logo

27 kwi 2022

Złote zasady bycia świetnym menedżerem

Z badania przeprowadzonego przez serwisy analityczne Harvard Business Review wynika, że 71 procent spośród 500 dyrektorów firm twierdzi, że zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu - czytamy w publikacji People Managing People. Kiedy pracownicy są zaangażowani, firma zyskuje przewagę konkurencyjną i staje się bardziej rentowna. Aby jednak utrzymać zaangażowanie pracowników, należy usprawnić procesy zarządzania. Jako lider firmy odgrywasz istotną rolę w określaniu, czy pracownicy są zaangażowani w pracę, czy nie. Idealnie byłoby, gdybyś prezentował umiejętności i zachowania, które zachęcają pracowników do zaangażowania się w sukces firmy. Musisz także budować zespoły, delegować zadania i, co najważniejsze, skupić się na ułatwianiu komunikacji w miejscu pracy. Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie pracownikami, poniżej przedstawiamy trzy złote zasady bycia świetnym menedżerem.

Zachęcaj do otwartej komunikacji

Jasne i dokładne przekazywanie informacji ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz utrzymać zaangażowanie swoich pracowników. Aby jednak skutecznie zarządzać pracownikami, należy pielęgnować kulturę otwartej komunikacji. Ten krok obejmuje stworzenie systemu komunikacji wewnętrznej, który umożliwi pracownikom wypowiedzenie się. System ten powinien również umożliwiać bycie aktywnym słuchaczem, który wysłuchuje myśli, pomysłów i skarg pracowników.

Należy pamiętać, że otwarta komunikacja wiąże się z widocznością, przejrzystością i szczerymi informacjami zwrotnymi. Dlatego postaraj się być dostępny w biurze i wprowadź politykę otwartych drzwi, aby pracownicy mogli do Ciebie podejść, jeśli będą chcieli porozmawiać. Utrzymuj również przejrzystość poprzez terminowe przekazywanie pracownikom komunikatów i aktualizacji dotyczących firmy oraz pozwalaj pracownikom na dzielenie się swoimi opiniami bez obawy o utratę pracy. Informacje zwrotne od pracowników mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu potencjalnych problemów, które mogą mieć negatywny wpływ na miejsce pracy.

Chroń swoich pracowników

Pracownicy zazwyczaj osiągają lepsze wyniki w pracy, jeśli czują się doceniani i chronieni. Jako lider biznesu możesz spełnić te oczekiwania, chroniąc pracowników przed urazami i chorobami w miejscu pracy. Krok ten w znacznym stopniu przyczynia się do tego, że pracownicy są zadowoleni z pracy, ponieważ mają pewność, że działasz zgodnie z prawem i profesjonalnie.

Aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo, warto zainwestować w ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Jeśli jesteś początkującym kierownikiem, pewnie zastanawiasz się, jak działa ubezpieczenie pracownicze? Zazwyczaj ubezpieczenie workers' compensation zapewnia pracownikom poszkodowanym w miejscu pracy środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia i utraconych zarobków. Polisa ubezpieczeniowa chroni również pracodawcę przed pozwami sądowymi, gdy pracownik ulegnie wypadkowi podczas pracy w biurze, na budowie lub w zakładzie produkcyjnym.

Wykorzystaj mocne strony pracownika

W większości przypadków menedżerowie wyszukują słabe strony pracowników, a następnie koncentrują się na ich poprawie. Aby stać się wspaniałym szefem, powinieneś wyróżniać się, zwracając uwagę na mocne strony swoich pracowników. Należy również znaleźć sposoby, aby pomóc pracownikom w rozwijaniu ich umiejętności i utrzymaniu zaangażowania w pracę. Możesz na przykład regularnie organizować wewnętrzne szkolenia i mentoring, pozwalać pracownikom dostosowywać się do ich zainteresowań i mocnych stron, a także wysyłać ich na seminaria i warsztaty. Takie postępowanie pozwala utrzymać zaangażowanie pracowników, a w efekcie uzyskać wysoki zwrot z inwestycji.

Zarządzanie pracownikami może być trudne, ponieważ w większości przypadków musisz utrzymywać zaangażowanie pracowników, aby zapewnić realizację celów firmy i osiągnięcie pożądanego sukcesu. Niemniej jednak można być świetnym menedżerem, zachęcając do otwartej komunikacji i chroniąc zdrowie pracowników. Wykorzystywanie mocnych stron pracowników i budowanie zaufania jest również niezbędne, aby stać się doskonałym szefem.

Zobacz również