logo

5 maj 2022

Jakie są różnice między menedżerem ds. zasobów ludzkich a dyrektorem?

Zespół ds. zasobów ludzkich monitoruje pracowników w organizacji. Odpowiada za pozyskiwanie nowych pracowników, sporządzanie umów i rozwiązywanie umów o pracę. Dział kadr odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju firmy. Zespół HR jest częścią organizacji, podobnie jak dział marketingu czy finansów. Kierownik i dyrektor działu kadr są odpowiedzialni za zespół kadrowy i jego wkład w rozwój całej firmy.

Jednak poszczególne stanowiska w dziale kadr mają różny zakres obowiązków, priorytetów i zadań w firmie. Oto kilka różnic między menedżerem ds. zasobów ludzkich a dyrektorem.

Menedżer ds. zasobów ludzkich

Menedżer ds. zasobów ludzkich ściśle współpracuje z zespołem ds. zasobów ludzkich i zarządza jego codziennymi działaniami. Monitoruje budżet działu kadr i utrzymuje go w zgodzie z przyjętymi zobowiązaniami.

Menedżer ds. zasobów ludzkich jest odpowiedzialny za opracowywanie strategii rekrutacyjnych firmy, które przyciągają najlepszych specjalistów. Zasoby ludzkie tworzą siłę roboczą organizacji i zatrudniają najlepszych ludzi na każde stanowisko. Jednak proces zatrudniania to tylko pierwszy krok w znacznie dłuższym procesie rekrutacji. Kierownik ds. zasobów ludzkich musi również dbać o zatrzymanie talentów w firmie i zapewnić każdemu pracownikowi możliwość rozwoju. Musi upewnić się, że wszystkie procedury, także te opracowane przez niego, są zgodne z prawem pracy i przepisami.

Menedżer ds. zasobów ludzkich jest odpowiedzialny za identyfikację wszelkich konfliktów w zespole firmy. Jeśli konflikt zostanie wykryty, menedżer powinien znaleźć odpowiednie rozwiązanie, zanim wymknie się spod kontroli. Menedżer powinien również monitorować świadczenia pracownicze - w tym wynagrodzenia.

Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Dyrektor personalny patrzy na firmę całościowo i dba o to, by dział spełniał wysokie standardy. Monitoruje, w jaki sposób dział zasobów ludzkich wpływa na szerszą działalność firmy, oraz informuje interesariuszy i kierowników innych działów. Dba o to, aby wszystkie zasady były zgodne z prawem, a wszystkie skargi pracowników były prawidłowo rozpatrywane. Dyrektor personalny zazwyczaj monitoruje ważniejsze wydarzenia w dziale kadr, takie jak skargi i duże zmiany w polityce.

Podczas gdy menedżer ds. zasobów ludzkich opracowuje nowe metody rekrutacji i szkoleń, dyrektor ds. zasobów ludzkich nadzoruje i monitoruje te zmiany. Wszystkie zmiany powinny być zgodne z szerszymi wartościami firmy i przyczyniać się do rozwoju organizacji jako całości. Dyrektor personalny nadzoruje również pakiety świadczeń pracowniczych i wprowadza niezbędne zmiany. Często to kierownik działu kadr proponuje zmiany, a dyrektor je zatwierdza.

Wreszcie, dyrektor personalny jest odpowiedzialny za tworzenie zdrowej i wydajnej kultury organizacyjnej firmy. Skupia się na przykład na wprowadzaniu praktyk sprzyjających dobremu samopoczuciu lub zachęcaniu różnych działów do współpracy. Dyrektor personalny może sprawić, że organizacja stanie się miejscem, w którym pracownicy będą chcieli pracować. Kultura firmy może promować rozwój i wspierać szerszy model biznesowy.

Dział kadr może pomóc każdemu pracownikowi poczuć się spełnionym i docenionym w pracy.

Zobacz również